Om belöningsbaserad hästträning

Belöningsbaserad träning är en träningsmetod där man fokuserar på att lära in, och senare även upprätthålla, beteenden med positiv förstärkning. Att använda positiv förstärkning innebär i korta ordalag att hästen gör ett visst beteende för att få tillgång till något som är åtråvärt för den. Det kan alltså egentligen handla om att vi tränar på vilka beteenden som helst, att träningen är belöningsbaserad handlar istället om hur vi tränar dem.

Mina grundkurser har inte någon särskild inriktning, så som ridning, hantering eller körning, utan syftar till att lära ut grunder kring träningsstruktur och träningsteknik i det belöningsbaserade träningssättet. Dessa kan du sen använda dig av och applicera på den träning och övrig samvaro som du vill göra med din häst, oavsett vilken gren ni ägnar er åt.

Andra aspekter som jag lägger mycket fokus på i min ”träningsdialekt” är att göra både träningen och övrigt umgänge med hästarna så förutsägbart för hästen som vi kan samt att sträva efter så mycket tvåvägskommunikation som möjligt. Jag lägger alltså stor vikt på hästens signaler och och alla beteenden och uttryck från hästen som kan ge oss ledtrådar till hur hästen upplever situationen. ”Målet” med träningen är att hästen ska känna att den har möjlighet att påverka oss och sin situation.

Låter det intressant? Klicka HÄR för att komma till en gratis introduktionskurs där du kan få reda på mer om träningssättet.